ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาก้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180047
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  180047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาก้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattakong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตาก้อง
ตำบล :
  ตาก้อง
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-974131
โทรสาร :
  034-974132
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  takongsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาก้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 00:27:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาก้อง


นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาก้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน