ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180049
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  180049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพะเนียงแตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpaneaingteak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านพะเนียงแตก
ตำบล :
  มาบแค
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-203351
โทรสาร :
  034-203351
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  wpntschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบูรพาศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก


นายกฤษณะ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะเนียงแตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน