ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180053
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  180053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  intarasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยาง
ตำบล :
  ทุ่งกระพังโหม
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-351316
โทรสาร :
  034351316
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  intarasak_banyang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)


นายวิพากษ์ ไชโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน