ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180055
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  180055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังน้ำเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangnamkhiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านวังน้ำเขียว
ตำบล :
  วังน้ำเขียว
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-351943
โทรสาร :
  034-351943
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  sch079@esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กำแพงแสน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:41:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว


นายพยงค์ แก่นสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน