ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180058
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  180058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsapang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสระพัง
ตำบล :
  ดอนข่อย
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-384498
โทรสาร :
  034-384498
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กันยายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:20:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระพัง


นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน