ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระสี่มุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180062
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  180062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระสี่มุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsasemum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระสี่มุม
ตำบล :
  สระพัฒนา
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73180
โทรศัพท์ :
  034-384885
โทรสาร :
  034-384885
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  sch101 @esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระสี่มุม


นายธนะชน ทัศนะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน