ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180066
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  180066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิยมธรรมวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watniyomthamwararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองสมควร
ตำบล :
  ทุ่งบัว
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-997062
โทรสาร :
  034-997062
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  Sch089@esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นฐ.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม


นายอธิกานต์ สักคุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน