ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180068
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  180068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
ตำบล :
  หนองกระทุ่ม
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034 998115
โทรสาร :
  034 998115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  watnongkratoom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:29:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม


นายสุเมศ กุลศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน