ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180082
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  180082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ้อกระทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Orkrating School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านหนองยายอ้น
ตำบล :
  ห้วยขวาง
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-209402
โทรสาร :
  034-209402
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  sch074@esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กำแพงแสน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:47:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง


นายสมบูรณ์ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน