ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทะเลบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180092
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  180092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทะเลบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattalaybok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทะเลบก
ตำบล :
  กระตีบ
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73180
โทรศัพท์ :
  034-383067
โทรสาร :
  034967825
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  esanpt0092@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระตีบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทะเลบก


นางสินีนาฎ จันทวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน