ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180096
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  180096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattasold
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกระดีอ้อ
ตำบล :
  ห้วยม่วง
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73180
โทรศัพท์ :
  034-207078
โทรสาร :
  034-207078
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  sch100@esanpt1.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นฐ.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าเสา


นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน