ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180100
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  180100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชาราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadpracharadbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านรางหมัน
ตำบล :
  รางพิกุล
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73140
โทรศัพท์ :
  034-375055
โทรสาร :
  034375280
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  wpb2482@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.รางพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง


ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน