ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางมูก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180116
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  180116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางมูก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGRANGMUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านรางมูก
ตำบล :
  ลำเหย
อำเภอ :
  ดอนตูม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73150
โทรศัพท์ :
  034968272
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นครปฐม เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำเหย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15:40:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางมูก


นางสาวฉันทนา ภุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางมูก
0873281953