ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180130
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  180130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระสี่เหลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsaseeliam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสระสี่เหลี่ยม
ตำบล :
  ดอนรวก
อำเภอ :
  ดอนตูม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73150
โทรศัพท์ :
  034-965942
โทรสาร :
  034-965942
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  saseeliam2477@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ้านหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:37:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม


นางสาวปวริศา มีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน