ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180132
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  180132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuyplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้าน คลองบางปลาดุก
ตำบล :
  ห้วยพลู
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-990041
โทรสาร :
  034-990041
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิย. 2484
อีเมล์ :
  banhuyplu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยพลู


ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน