ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180135
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  180135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดสำโรง
ตำบล :
  วัดสำโรง
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-389615,0909896374
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2475
อีเมล์ :
  Samrong.928@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:47:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำโรง


นายอดิศักดิ์ คงทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน