ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180136
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  180136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลานตากฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlantakfa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลานตากฟ้า
ตำบล :
  ลานตากฟ้า
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  0814388403
โทรสาร :
  034299032
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พ.ย. 2477
อีเมล์ :
  lantakfa.874@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานตากฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า


นายเจริญ สีนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน