ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180137
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  180137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดกลาง
ตำบล :
  บางพระ
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-239549
โทรสาร :
  034-239549
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  Watklang55@gmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20:35:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน