ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดงิ้วราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180138
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  180138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดงิ้วราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat-ngiwrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านงิ้วราย
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม
โทรสาร :
  ยกเลิก
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2448
อีเมล์ :
  ngiurai01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:23:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดงิ้วราย


ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน