ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180139
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  180139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพุทธธรรมรังษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphuttamrangsri school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองเจ็ก
ตำบล :
  ลานตากฟ้า
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-987330
โทรสาร :
  034-987330
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  watphut@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานตากฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี


นายสถาพร นาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน