ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศีรษะทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180143
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  180143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศีรษะทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrisathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศีรษะทอง
ตำบล :
  ศรีษะทอง
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-332092
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  admin1@wsst.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศีรษะทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:48:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศีรษะทอง


นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน