ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180144
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  180144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสถียรรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsatianrattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดเสถียร
ตำบล :
  ศรีษะทอง
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  0-3497-8115
โทรสาร :
  0-3497-8115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2518
อีเมล์ :
  wst.school56@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศีรษะทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน