ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตุ๊กตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180146
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  180146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตุ๊กตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattukta school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางกระเบา
ตำบล :
  บางกระเบา
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-331106
โทรสาร :
  034331106
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2479
อีเมล์ :
  wattukta@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกระเบา /อบต.ท่าตำหนัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:37:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตุ๊กตา


นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน