ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตำหนัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180149
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  180149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าตำหนัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattatamnak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าตำหนัก
ตำบล :
  ท่าตำหนัก
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-331565
โทรสาร :
  034-331565
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  wattatamnaksc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก


นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน