ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180150
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  180150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทร(สินศึกษาลัย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดไทร
ตำบล :
  ท่ากระชับ
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-339454
โทรสาร :
  034339455
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2456
อีเมล์ :
  watsai_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่ากระชับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:00:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)


นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2