ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองทางหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180151
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  180151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองทางหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongtangloung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านรางเกตุ
ตำบล :
  ท่ากระชับ
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-979063
โทรสาร :
  034-979063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2491
อีเมล์ :
  klongtanglaungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากระชับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองทางหลวง


นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน