ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180152
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  180152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watswangarom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแคแถว
ตำบล :
  ขุนแก้ว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-324543
โทรสาร :
  034-324543
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  swangaromchaisri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12:17:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)


นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน