ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180153
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  180153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกพระเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhokprachedi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกพระเจดีย์
ตำบล :
  โคกพระเจดีย์
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-206097
โทรสาร :
  034206073
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2476
อีเมล์ :
  wkp180153@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกพระเจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 20:56:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์


นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน