ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180154
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  180154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อตะกั่ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBOTAKUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางระกำ
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  094-5511231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  watbotakua@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป นฐ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว


นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน