ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180155
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  180155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าพระยา
ตำบล :
  ท่าพระยา
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  0810062780
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  watnoisc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:04:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้อย


นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน