ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180156
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  180156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hauytako
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยตะโก
ตำบล :
  พะเนียด
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034978370
โทรสาร :
  034978370
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2476
อีเมล์ :
  Wathuaytako@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พะเนียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 12:36:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยตะโกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน