ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานแหลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180158
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  180158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานแหลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlanlaem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลานแหลม
ตำบล :
  วัดละมุด
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-965613
โทรสาร :
  034-965613
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดละมุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 21:14:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานแหลม


นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน