ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180159
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  180159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaisukontaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดใหม่
ตำบล :
  วัดละมุด
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-265110
โทรสาร :
  034-265110
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wmsktr_72@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดละมุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:43:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)


นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน