ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180160
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  180160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaygrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยกรด
ตำบล :
  แหลมบัว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-109915
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  banhuaygrod@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกรด


นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกรด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน