ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180165
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  180165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางเลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbanglen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางเลน
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-392013
โทรสาร :
  034-392013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2462
อีเมล์ :
  banbanglen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลนครปฐม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:12:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางเลน


นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน