ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180166
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  180166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่คอกวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaikaihokwua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านไผ่คอกวัว
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-963346
โทรสาร :
  034-963346
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/01/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11:48:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว


นายทิวากร อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน