ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180169
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  180169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHAILOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไผ่ล้อม
ตำบล :
  ไผ่หูช้าง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034248252
โทรสาร :
  034248252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2501
อีเมล์ :
  banphailom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่หูช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:01:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม


นางอำไพ โสดาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน