ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180170
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  180170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่หูช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphaihuchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไผ่หูช้าง
ตำบล :
  ไผ่หูช้าง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-994046-7
โทรสาร :
  034-994046
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  phaihuchang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่หูช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:46:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง


นายสุชาติ เลิศลบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน