ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180171
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  180171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางไผ่นารถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangphainatschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าทราย
ตำบล :
  บางไทรป่า
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-994314
โทรสาร :
  034994314
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2468
อีเมล์ :
  watbangphainat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางไทรป่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:37:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน