ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180173
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  180173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่สามตำลึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphaisamtamlungschool@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านไผ่สามตำลึง
ตำบล :
  ไทรงาม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-992524
โทรสาร :
  034992524
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  watphaisamtamlungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง


นางสาววิไล วาราชะนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน