ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางน้อยใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180175
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  180175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางน้อยใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangnoynai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบางน้อยใน
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73190
โทรศัพท์ :
  034-399123
โทรสาร :
  034399123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  ิb.n.n.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางน้อยใน


นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน