ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180176
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  180176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watradsamugkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบางหวาย
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73190
โทรศัพท์ :
  0915545697
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  watradsamugkee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี


นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน