ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180179
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  180179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่หลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphailuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไผ่หลวง
ตำบล :
  หินมูล
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73190
โทรศัพท์ :
  034-109934
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22042488
อีเมล์ :
  banphailuangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่หลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน