ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิลามูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180180
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  180180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศิลามูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsilamul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองท่อ
ตำบล :
  หินมูล
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73190
โทรศัพท์ :
  034-399069
โทรสาร :
  034-399069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27092477
อีเมล์ :
  watsilamulschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:15:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศิลามูล


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน