ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางภาษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180184
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  180184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางภาษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangpasri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านปากคลองบางภาษี
ตำบล :
  คลองนกกระทุง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-392012
โทรสาร :
  034392012
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  bangpasri.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองนกกระทุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:08:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางภาษี


นางจันทิรา รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางภาษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน