ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180188
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  180188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๔
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya 4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางขโมย
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-276234
โทรสาร :
  034-276234
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  thairath04@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 10:04:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔


นางสาวพรชนก อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน