ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180189
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  180189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangpla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางปลา
ตำบล :
  บางปลา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034994717
โทรสาร :
  034994717
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/08/2482
อีเมล์ :
  bangpla2553@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบางเลน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางปลา


นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน