ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180190
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  180190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkohrat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเกาะแรต
ตำบล :
  บางปลา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-995448
โทรสาร :
  034995448
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  watkohrat61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:13:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะแรตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน