ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180192
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  180192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonyor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนยอ
ตำบล :
  ดอนตูม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  donyor53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10:36:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนยอ


นางสาววรรณสร สุริยะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2