ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180194
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  180194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกษมสุริยัมนาจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkasemsuriyamanat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองบางยุง
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-392016
โทรสาร :
  034392016
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  watkasem@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:29:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ


นางจิตรากานต์ กุลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน